Služby

 

 • informácie o kultúrnych pamiatkach
 • informácie o kultúrno - spoločenských a športových podujatiach
 • informácie o ubytovaní a stravovaní
 • informácie o doprave
 • informácie o dôležitých firmaćh, podnikoch a úradoch
 • prekladateľské a tlmočnícke služby
 • bezplatný prístup na internet prostredníctvom informačného terminálu
 • kopírovacie služby, skenovanie
 • predaj propagačných materiálov, turistických sprievodcov a turistických máp
 • predaj suvenírov a pohľadníc
 • predpredaj vstupeniek na kultúrne a spoločenské podujatia
 • poskytovanie sprievodcovských služieb (kaštieľ, Grotta s vyhliadkovou vežou)

 

Kontakt

Dubnický kaštieľ Námestie sv. Jakuba 623/5
018 41 Dubnica nad Váhom
0948 117 063
042/44 28 386
0918 117 022
muzeum@dubnica.eu