Ubytovanie mesto

 

Hotel Metal Control, s.r.o.

       Adresa: Dukelská štvrť 948/11, 01841, Dubnica nad Váhom

       Telefón: +421 908 888 111

       Fax: +421 42 44 424 44 

       Email: nfo@hotelmetal.sk

       Web: http://www.hotelmetal.sk/

 

Hotel Dubnica

        Adresa: Nám. Matice Slovenskej 1712/7, 018 41, Dubnica nad Váhom

        Telefón: +421 42 44 260 80

        Fax: +421 42 44 403 60

        Email: hotel@hoteldubnica.sk

        Web: http://www.hoteldubnica.sk/

 

Hotel Kristína

        Adresa: Centrum II 88, 018 41, Dubnica nad Váhom

        Telefón: +421910 999 122, +421910 998 122

        Email: info@hotelkristina.eu

        Web: http://apartman-hotel-kristina.sk/

 

Penzión Chateau Mignon, s.r.o.

        Adresa: Pod kaštieľom 949/9, 018 41, Dubnica nad Váhom

        Telefón: +421 911 334 233

        Fax: +421 42 43 269 35

        Email: info@chateaumignon.eu

        Web: http://www.chateaumignon.eu/

 

Penzión Real

        Adresa: Nádražná 633, 018 41, Dubnica nad Váhom

        Telefón: + 421 911 646 300

        Fax: +421 42 44 232 01

        Email: penzion.real@gmail.com

        Web: http://www.ctreal.eu/

 

Ubytovanie Novelcar, a.s.

        Adresa: Kpt. Nálepku 677, 018 41, Dubnica nad Váhom

        Tel./Fax: +421 42 44 222 01

        Email: u32@novelcar.sk

        Web: http://www.u32.novelcar.sk/

 

 

Ranč Lhota, a.s.

        Adresa: Prejta 487, 018 41, Dubnica nad Váhom

        Telefón: +421 42 44 500 00, +421 902 964 195

        Fax: +421 42 44 500 28

        Email: nabytok@centrum-suchanek.sk  

        Web: http://centrum-suchanek.sk/ranc.php

 

Motel Trója

        Adresa: ČSA 5, 018 41, Dubnica nad Váhom

        Telefón: + 421 42 44 225 54

        Fax: +421 42 44 256 3

Kontakt

Dubnický kaštieľ Námestie sv. Jakuba 623/5
018 41 Dubnica nad Váhom
0948 117 063
042/44 28 386
0918 117 022
muzeum@dubnica.eu