QR-onicon LOCUS

Projekt QRonicon LOCUS propaguje históriu mesta ako celku a miesta, ktoré sa mení v čase. Prináša vizualizáciu určitého miesta „hic et nunc“, zákutia mesta pomocou historickej fotografie a textu, ktoré sa na prvý pohľad môže zdať zanedbateľné, ale z pohľadu histórie miesta a mesta významné, zaujímavé.

Projekt spočíva v označení určitého miesta QR kódom, ktoré je možné čítať pomocou mobilu či tabletu s prístupom na internet a niektorou z voľne dostupných aplikácií na čítanie QR kódu. Po načítaní kódu sa telefón pripojí na webovú stránku s dobovou fotografiou a textom, ktoré priblížia „malú“ históriu práve navštíveného miesta...

Mapa QR kódov na stiahnutie mapa QR.pdf (7,4 MB)

Kontakt

Dubnický kaštieľ Námestie sv. Jakuba 623/5
018 41 Dubnica nad Váhom
0948 117 063
042/44 28 386
0918 117 022
muzeum@dubnica.eu