Časť „Mariánskeho námestia“ (fotografia zo 70. rokov 20. storočia)

Na fotografii vidno pokračujúci rad domov v smere od bývalej hlavnej križovatky. Okná vľavo osvetľujú obytnú časť obchodu so zmiešaným tovarom. Dom vpravo je už prerobený. O jeho priestory sa delili dvaja majitelia. Prvé okno vľavo patrilo Ďatkovmu holičstvu a kaderníctvu, ostatnú časť tvorili priestory hostinca Štefana Pavlíka.

Kontakt

Dubnický kaštieľ Námestie sv. Jakuba 623/5
018 41 Dubnica nad Váhom
0948 117 063
042/44 28 386
0918 117 022
muzeum@dubnica.eu