Časť pôvodne Pánskej  brány (fotografia pred asanáciou)

Záber zo života v okolí bývalej hlavnej hradskej Trenčín – Ilava. Na pravej strane vidno domy Straku a Krajíčkovej, vedľa dom Habáňa, v jame nevidieť dom kožušníka Repku, nasleduje dom stolára Tervínyho, posledná viditeľná budova patrila Dílovcom.

Na ľavej strane stojí dom štátneho cestára Koštáľa.

 

Kontakt

Dubnický kaštieľ Námestie sv. Jakuba 623/5
018 41 Dubnica nad Váhom
0948 117 063
042/44 28 386
0918 117 022
muzeum@dubnica.eu