Medveckého skleník pri záhradníckom dome (fotografia z roku 1940-1950)

Fotografia zachytáva Alexandra Medveckého, posledného záhradníka z oranžérie, obrovského skleníka s posuvnou strechou. Založenie oranžérie sa datuje do roku 1733, ide teda o jedno z najstarších zariadení tohto typu v strednej Európe. Skleníky boli cez zimné obdobie vyhrievané, aj vďaka tomu sa tu aj na prelome 19. a 20. storočia pestovali pomarančovníky, citrónovníky, figovníky či granátové jablká.

Záhradník Medvecký sa snažil zachrániť oranžériu pred úpadkom, najväčšiu pozornosť venoval rozáriu a pestovaniu kvetov a liečivých rastlín. V tom čase sa však už v skleníkoch pestovala aj zelenina pre trhovú produkciu.

V ľavej časti fotografie vidno záhradnícky dom, ktorý slúžil ako byt pre rodinu grófskeho záhradníka. V prípade potreby tam mohli prebývať aj jeho pomocníci. V budove a v priľahlých priestoroch sa skladovali záhradnícke potreby a náradie.

Kontakt

Dubnický kaštieľ Námestie sv. Jakuba 623/5
018 41 Dubnica nad Váhom
0948 117 063
042/44 28 386
0918 117 022
muzeum@dubnica.eu