Potočné stavidlá – prístav (fotografia z rokov 1975-1980)

Pri regulácii Dubničky bolo nutné vyriešiť napojenie Koutenského vodného mlyna na potočnú vodu. Vhodným technickým riešením sa stalo postavenie stavidla s troma priepusťami, schopnými zahradiť celý potok. Na pravej strane pri hlavnom stavidle bola vybudovaná odbočka s menším stavidlom, od ktorého prúdila voda na koleso mlyna.

Veľké stavidlo a jeho priepuste sa otvárali minimálne raz do roka pri čistení potoka. Na tento účel slúžil reťazový mechanizmus, upevnený na oceľovej konštrukcii. Hĺbka vody pri stavidle dosahovala stoosemdesiat centimetrov.

Stavba bola od počiatku vítaným rozptýlením pre mládež, ktorá ju nenazývala inak ako prístav. Hoci väčšinu mladých lákali skôr vody Váhu, stal sa prístav obľúbeným prírodným kúpaliskom. Prístav „patril chlapcom“, dievčatá sa tu kúpali len zriedka. Mnohí z nich sa práve tu naučili plávať. Smelší plavci skákali do vody, vychýreným skokanom bol Jano Cyprián, bývajúci hneď oproti stavidlám.

Nádrž mala aj iný praktický účel. Počas teplých a suchých letných dní bola zásobárňou vody pre hasičov.

Kontakt

Dubnický kaštieľ Námestie sv. Jakuba 623/5
018 41 Dubnica nad Váhom
0948 117 063
042/44 28 386
0918 117 022
muzeum@dubnica.eu