Súsošie sv. Jána Nepomuckého

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rokokové súsošie je z roku 1773. Celé je na troch samostatných podstavcoch. Na dvojstupňovej základni je plochý sokel s rímsou, na ňom sú 3 samostatné piliere dekorované rastlinnými úponkami. Piliere majú rímsové hlavice, na strednom socha sv. Jána Nepomuckého v charakteristickom odeve s krucifixom v rukách, odev je bohato riasený v súlade s pohybom tela. Na bočných pilieroch sú sochy dvoch anjelov.

Súsošie bolo v roku 2011 poškodené vandalmi. Pravý anjel bol zničený a o rok neskôr, v roku 2012 ľavý. Súsošie bolo zreštaurované v roku 2014 za podpory (10.000,- €) Ministerstva kultúry SR v celkovej hodnote 14.700,-€. Reštaurovanie realizoval akademický sochár Juraj Krajčo. 

Kontakt

Dubnický kaštieľ Námestie sv. Jakuba 623/5
018 41 Dubnica nad Váhom
0948 117 063
042/44 28 386
0918 117 022
muzeum@dubnica.eu