Dubnické múzeum v roku 2013 vypracovalo projekt „Tajomstvo studne v Dubnickom kaštieli“, ktorého cieľom je otvoriť a vyčistiť studňu. Vďaka financiám z rozpočtu Mesta Dubnica nad Váhom a vďaka získanej dotácii z Nadačného fondu Telekom, mohlo Dubnické múzeum v júli pristúpiť k otvoreniu zvetraného betónového poklopu na studni a zahájiť práce spojené s čistením studne.

Otvorením poklopu studne sa zistilo, že dno je približne 8 metrov hlboko. Je zasypané vrstvami nánosu a kamennej sutiny, ktorého množstvo sa nedá odhadnúť. Po zabezpečení stien studne sa pristúpi k samotnému čisteniu dna, ktoré prebehne pod archeologickým dozorom a dozorom Krajského pamiatkového úradu. Výstupom z projektu bude aj archeologický výskum, ktorý bude prínosom pre múzeum, obyvateľov a návštevníkov, ktorí sa zaujímajú o históriu. Fotografie z priebehu čistenia budú postupne zverejňované na stránke Dubnického múzea na Facebooku.

V ďalšej fáze Dubnické múzeum vyvinie úsilie, aby na základe architektonického a historického výskumu bol vypracovaný projekt na obnovu nadzemnej časti studne do pôvodného vzhľadu. Nádvorie Dubnického kaštieľa tak znovu získa jednu zo svojich dominánt.

Rekonštrukcie

Kontakt

Dubnický kaštieľ Námestie sv. Jakuba 623/5
018 41 Dubnica nad Váhom
0948 117 063
042/44 28 386
0918 117 022
muzeum@dubnica.eu